Radny Marcin Stępień nowym kierownikiem Zakładu Usług Publicznych w Golczewie. Radny 17 stycznia 2018 roku zastąpił na tym stanowisku Marka Maślaka.

Marek Maślak pożegnał się ze swoim stanowiskiem 22 grudnia. Jak poinformował naszą redakcję Lech Ferdynus, powodem zwolnienia były nieprawidłowości w kierowaniu oraz funkcjonowaniu i prowadzeniu spraw księgowych Zakładu Usług Publicznych wykazane po kontroli i analizie pracy Zakładu, oraz nierealizowanie zaleceń pokontrolnych. – Taka sytuacja doprowadziła do utraty zaufania pracodawcy – poinformował Zastępca Burmistrza Golczewa.

Marcin Stępień ma 36 lat, a od 2014 roku pełni funkcję Radnego Rady Miejskiej w Golczewie. W ZUP do tej pory pracował jako Kierownik Oczyszczalni Ścieków i Wodociągów. Jego żona pełni funkcję Kierownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach