Burmistrz Golczewa ogłosił wyniki naboru na stanowisko kierownika Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach. Nowym szefem został Pan Marcin Bednarczyk.

Pan Marcin Bednarczyk spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z komisją konkursową oraz Burmistrzem Golczewa potwierdziła spełnienie przez w/w kandydata wymagań niezbędnych oraz w dużym stopniu wymagań dodatkowychczytamy w uzasadnieniu wyboru – mając na uwadze posiadaną wiedzę, umiejętności zawodowe i predyspozycje do pracy na stanowisku pracy objętym naborem został uznany za osobę, która w najwyższym stopniu spełnia oczekiwania pracodawcy w tym zakresie.