Od 1 maja kierowcy, którzy zostaną ukarani mandatem zaocznym będą mieli 14 dni na uiszczenie grzywny. Pojawią się również nowe wzory formularzy mandatów. Nowe przepisy określa projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Według nowych przepisów termin na opłacenie mandatu karnego zaocznego wydłuża się z 7 do 14 dni. Mandaty karne zaoczne wystawiane są np. za wykroczenie drogowe zarejestrowane fotoradarem czy nieprawidłowe parkowanie, czyli w sytuacji gdy policjant lub strażnik miejski nie zastaje sprawcy w miejscu wykroczenia.

Termin 14 dni liczony jest od dnia wystawienia mandatu lub dnia doręczenia mandatu. Doręczenie mandatu zaocznego to kolejna ze zmian. Funkcjonariusz będzie mógł to zrobić w przypadku, gdy zna dane osobowe kierowcy, który popełnił wykroczenie.

Zgodnie z nowymi przepisami funkcjonariusz nakładający grzywnę musi określić m.in. zachowanie stanowiące wykroczenia, a także czas i miejsce jego popełnienia. Tak jak dotychczas musi też wskazać wysokość grzywny oraz kwalifikację prawną wykroczenia, a także poinformować ukaranego o prawie odmowy przyjęcia mandatu oraz o skutkach prawnych tej odmowy.

Od 1 maja pojawią się również nowe wzory mandatów karnych. Formularze mandatów wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być używane do czasu wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż przez okres 4 miesięcy od wejścia w życia nowych przepisów.