1 lutego 2018 r. Gmina Wolin ma nowego zastępcę Burmistrza, którym została pani Małgorzata Wójcik, dotychczasowa kierownik referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wolinie.

Pani Małgorzata Wójcik jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika – wydział prawa w Toruniu. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w Związku Gminy Wyspy Wolin w zakresie inwestycji o charakterze ponadregionalnym.

UM w Wolinie