Chcą propagować ideę samorządności, pobudzić mieszkańców Gminy Wolin do uczestnictwa w życiu publicznym, monitorować przestrzeganie praw człowieka oraz wspierać działania służące propagowaniu tolerancji, zrozumienia i współpracy między narodami. Renata Łuczak – Arys ogłoszona kilka miesięcy temu przez swojego męża kandydatką na Burmistrza Wolina pokazała program i swoją drużynę!

To tylko kilka z punktów programu Renaty Łuczak – Arys, która od kilku miesięcy była prezentowana przez swojego męża Edwarda jako kandydatka na Burmistrza Wolina. Po jednym ze spotkań zorganizowanych na wolińskiej marinie, Edward Arys mówił otwarcie – Żona zorganizowała spotkanie, bo startuje na Burmistrza z własnego komitetu. Dziś wiemy, co Renata Łuczak – Arys razem ze swoją drużyną chce zrobić dla gminy.

Członkowie stowarzyszenia „Gmina z wizją” chcą propagować idee samorządności, pobudzić mieszkańców Gminy Wolin do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, rozwijać świadomość obywatelską w zakresie praw i obowiązków mieszkańca oraz możliwości aktywnych sposobów rozwiązywania problemów lokalnych, wspierać lokalne inicjatywy społeczne i gospodarcze, budować więzi wspólnotowe pomiędzy mieszkańcami Gminy Wolin, działać na rzecz społeczności lokalnej, wspierać oddolne inicjatywy mieszkańców i członków stowarzyszenia, pomoc kultury niezależnej, monitorować przestrzeganie praw człowieka i wolności obywatelskich przez organa władzy, zapobiegać działaniom sprzecznym z interesem społecznym, inspirować, propagować, wykonywać oraz wspierać działania przyczyniające się do ochrony i poszanowania środowiska naturalnego, dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego i regionalnych tradycji oraz zwyczajów, podejmować inicjatywy przeciwdziałania bezrobociu i wspierać działalność prospołeczną, rozwijać i wspierać agroturystykę oraz inne alternatywne formy rozwoju ekonomicznego, propagować turystykę.

Wśród założeń stowarzyszenia znalazły się także przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom działającym na szkodę obszaru działania stowarzyszenia i jego mieszkańców, patologiom społecznym, narkomanii, alkoholizmowi, przemocy – zwłaszcza wśród młodzieży.