Opublikowana w Dzienniku ustaw nowe rozporządzenie – zakłada m.in. szczepienia 12-latków przeciwko koronawirusowi i łagodzenie obostrzeń, które zarządzono w związku z walką z pandemią koronawirua. Będzie obowiązywać do 25 czerwca.

Rozporządzenie przewiduje możliwość szczepienia przeciwko koronawirusowi osób, które ukończyły 12 lat.

Uchyla zapis ograniczający organizowanie zgromadzeń, który mówi, że „…zakazuje się organizowania lub udziału w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (…),z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia (…), albo decyzji”, w którym mówi ustawa o zgromadzeniach.

Z 50 do 150 osób podnosi dopuszczalną liczbę uczestników imprez i spotkań, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży.

Z co najmniej 50 proc. do co najmniej 25 proc. spada obowiązkowa liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, które muszą pozostać wolne. Rozporządzenie uchyla zakaz urządzania gier hazardowych na automatach oraz działania kasyn

Działanie siłowni, klubów i centrów fitness będzie możliwe pod warunkiem zachowania reguły 1 osoba na 15 m kw. Podobny jest warunek dopuszczalności działania sal zabaw, przy czym do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko Covid-19.

Rozporządzenie znosi nakaz, mówiący, że działalność polegająca na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach jest dopuszczalna w ogródku gastronomicznym.

Znosi się zakazy prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice, zakazy działania pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia, prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w domach i ośrodkach kultury, w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych.