Burmistrz Dziwnowa informuje, iż 28 października (czwartek) o godzinie 17 w Ośrodku Wczasowym „Wrzos” przy ulicy Słonecznej 14 w Łukęcinie odbędzie się zebranie sołeckie – wyborcze – w sprawie przedterminowego wyboru sołtysa Sołectwa Łukęcin – w związku ze złożoną rezygnacją obecnego Sołtysa. 

Jeżeli w zebraniu wiejskim weźmie udział mniej niż 1/10 uprawnionych do głosowania, zarządza się wybory w drugim terminie zebrania wiejskiego ustalonym pół godziny po pierwotnym terminie. W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID – 19 podczas zebrania obowiązuje reżim sanitarny – maseczki obowiązkowe.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Podjęcie uchwały w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa
  3. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przedterminowych wyborów sołtysa
  5. Przeprowadzenie tajnego głosowania i ogłoszenie wyników głosowania.
  6. Zakończenie zebrania