Burmistrz Wolina po wielomiesięcznych staraniach podpisała list intencyjny o podjęciu polsko-duńskich działań, które mogą zmienić Wolin w miejsce, na które ponownie skierowane będą oczy wielu państw europejskich. Uroczystość przekazania listów intencyjnych sygnatariuszom odbyła się w filharmonii szczecińskiej w obecności Jego Królewskiej Mości Fryderyka X Króla Danii.

List intencyjny, podpisany pomiędzy Gminą Wolin, Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie, Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszeniem Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jómsborg-Vineta, Uniwersytetem w Aarhus, Moesgaard Museum dotyczy podjęcia działań zmierzających do wykonania najnowocześniejszego i największego wykopu archeologicznego w Polsce i jednego z niewielu o tej skali w Europie.

Planowane jest przeprowadzenia dostępnych dla mieszkańców i turystów wykopalisk z zaplanowaną ścieżką zwiedzania, połączoną z Muzeum Regionalnym i Centrum Słowian i Wikingów. Przedstawiciele świata naukowego spodziewają się odkrycia największej kolekcji z okresu wikińskiego w Polsce oraz przewidują, że wykopaliska wyznaczą nowe standardy metodyczne, a dane z Wolina staną się punktem odniesienia dla całej europejskiej archeologii epoki wikingów i nie tylko.

Planowane wykopaliska, jedyna w regionie ogólnodostępna wieża widokowa ze zmodernizowanym parkiem, nowoczesna przystań dostosowana dla żeglarzy i kamperów, ścieżki rowerowe, wielowątkowa współpraca z Centrum Słowian i Wikingów to wspólna strategia, która w najbliższej przyszłości zaznaczy Wolin, miasto i gminę jako miejsce atrakcyjne dla Mieszkańców i odwiedzających turystów – mówi Burmistrz Ewa Grzybowska.