Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach informuje, że wykorzystany został limit dostępnych bezpłatnych badań w ramach „Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19”.

Program miał na celu identyfikację osób po kontakcie z wirusem SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, oraz weryfikację aktywności tego zakażenia metodą molekularną. Każda osoba spełniająca kryteria mogła jeden raz za darmo poddać się temu badaniu. W związku z zakończeniem programu, możliwe jest nadal wykonania takiego badania zgodnie z cennikiem SPZZOZ w Gryficach.