66,67% – tyle oficjalnie średnio wyniosła zdawalność matur w placówkach podległych Powiatowi Kamieńskiemu. Gdzie było najgorzej? Która szkoła przygotowała uczniów najlepiej? Która jednostka była najchętniej wybierana przez nowych uczniów? Zobaczcie!

Łącznie do wszystkich placówek, dla których Powiat Kamieński jest organem założycielskim uczęszcza 1127 uczniów. W obecnym roku szkolnym, w klasach pierwszych pojawiło się 389 nowych uczniów. Najwięcej – bo aż 183 trafiło do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim.

Najwyższą zdawalnością matur cieszy się kamieńskie Liceum Ogólnokształcące. W tym roku średnia wyniosła odpowiedni 93,02% w maju oraz 95,34% na egzaminie poprawkowym.