Inicjatywa lokalna proponowana przez grupę nieformalną pn. „ Aktywna młodzież” integruje, angażuje kulturalnie i społecznie, zwiększa świadomość i wiedzę na temat różnorodności kulturowej i społecznej mieszkańców Gminy Golczewo. Inicjatywa przyczyni się do rozpropagowania tolerancji i otwartości na inne kultury i zwyczaje oraz poszerzy świadomość nt. teatru, jako narzędzia do mówienia o sprawach ważnych i aktualnych. 

W ramach projektu „Letnia Akademia Teatralna” zostanie przeprowadzony tygodniowy (30.08 – 03.09) cykl warsztatowy w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie dla powołanej w otwartym naborze grup młodzieży z Gminy Golczewo, którego zwieńczeniem będą pokazy spektaklu plenerowego przygotowanego w ramach przedsięwzięcia w Golczewie oraz na terenie Sołectw Gminy Golczewo. 

Zapraszamy do zapisów już od dziś (16.08) w siedzibie GOKiS lub pod nr tel.: 512 786 445.

Grupa Letniej Akademii Teatralnej będzie uczestniczyć w ogólnorozwojowym warsztacie teatralnym podczas, którego będą poszukiwać swojego potencjału oraz najlepszych dla siebie form ekspresji przy produkcji spektaklu. Grupa pozna tajniki zadań aktorskich, ruchu scenicznego i pracy z głosem. Przejdą trening pantomimiczny i akrobatycznych. Ponadto uczestnicy przygotują wszystkie elementy dekoracyjne, kostiumy i rekwizyty do spektaklu w ramach warsztatów z dziedziny scenografii i kostiumów. Tematami podjętymi w ramach cyklu warsztatowego Letniej Akademii Teatralnej będą aktualne i istotne problemy społeczne ze świata młodych uczestników warsztatów.

Wszystkie inicjatywy będą koordynowane i wspieranie w ramach projektu pn. „Aktywna młodzież” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowe Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.