Grupa „Aktywna młodzież” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Golczewie zrealizowała inicjatywę lokalną pn. „Letnia Akademia Teatralna”. Jej celem było m.in. zintegrowanie kulturalne i społeczne mieszkańców gminy Golczewo, zwiększenie świadomości i wiedzy na temat różnorodności kulturowej i społecznej oraz podniesienia wiedzy z zakresu teatru oraz sztuki.

W ramach projektu został przeprowadzony tygodniowy cykl warsztatowy dla otwartej grup dzieci i młodzieży z gminy Golczewo. Najmłodsi podczas warsztatów teatralnych poszukiwali swojego potencjału oraz najlepszych dla siebie form ekspresji przy produkcji spektaklu. Grupa poznała tajniki zadań aktorskich, ruchu scenicznego, przeszli trening pantomimiczny i akrobatyczny. Ponadto uczestnicy przygotowali wszystkie elementy dekoracyjne, kostiumy i rekwizyty do spektaklu w ramach warsztatów z dziedziny scenografii i kostiumów. Zwieńczeniem warsztatów były trzy pokazy spektaklu plenerowego przygotowanego w ramach przedsięwzięcia. Młodzi wykonawcy – niczym prawdziwi aktorzy teatru plenerowego w artystycznej trasie, objechali ze swoim spektaklem okoliczne wioski: Gadom, Kretlewo i Kozielice. Same pokazy w sołectwach były małymi świętami gromadzącymi lokalną społeczność, otwierającymi ich na artystyczne tematy oraz inspirującymi do odczytywania języka teatru, dyskutowania, odkrywania na nowo swoich wsi jako miejsc wydarzeń kulturalnych i artystycznych aktywności. 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w przeprowadzeniu zajęć teatralnych i realizacji lokalnej inicjatywy. 

Inicjatywa lokalna „Letnia Akademia Teatralna” jest koordynowana i wspierana w ramach projektu pn. „Otwieramy się na siebie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowe Centrum Kultury  Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.