W okresie świąteczno-noworocznym przejazd autostradą A6 w rejonie węzła Szczecin Kijewo będzie łatwiejszy. Aby rozładować korki tworzące się wcześniej w stronę Świnoujścia, udostępniono kierowcom dwa pasy w tym kierunku (wcześniej był jeden). Ruch w stronę Kołbaskowa odbywa się jednym pasem.

Przebudowa węzła „pod ruchem”

Kompleksowa przebudowa funkcjonującego węzła drogowego wymaga wprowadzania wielu zmian organizacji ruchu, które dostosowywane są do spodziewanej liczby pojazdów. Dlatego np. w okresie wakacyjnym na autostradzie A6 możliwy był przejazd dwiema jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a po wakacjach ruch został ponownie zawężony do jednej jezdni.

Wykonawca przez ostatnie miesiące m.in. przebudował jezdnię A6 w kierunku Kołbaskowa, czyli ostatni fragment autostrady, który posiadał jeszcze nawierzchnię z przedwojennych płyt betonowych. Została również wykonana konstrukcja nowego wiaduktu nad autostradą, obiekt jest już w pełni zabetonowany. Zrealizowane roboty umożliwiły upłynnienie ruchu w okresie świąteczno-noworocznym.

Do zrealizowania pozostały głównie roboty w zakresie wykonania warstwy ścieralnej na jezdniach A6 i niektórych łącznicach oraz roboty wykończeniowe i dojazdy do wiaduktu. Dlatego od połowy stycznia planowane jest przywrócenie ruchu jedną jezdnią w celu realizacji dalszych robót.

Węzeł po nowemu

Węzeł Szczecin Kijewo stanowi połączenie autostrady A6 z DK10. Jest to również główny węzeł łączący Szczecin z siecią autostrad i dróg ekspresowych. Węzeł został wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku, a następnie rozbudowany w latach 70-80.

Po przebudowie węzeł będzie miał nowe, szersze wiadukty, pod którymi będzie miejsce nie tylko na dwie jezdnie autostrady, dzięki którym poprawi się płynność przejazdu, ale także na nowe jezdnie zbiorczo-rozprowadzające. W rejonie węzła starą, betonową nawierzchnię autostrady zastąpi nowa nawierzchnia bitumiczna. Nowe łącznice będą miały łagodniejsze łuki oraz pasy włączeń i wyłączeń, których dotychczas brakowało. W efekcie powstanie większy węzeł drogowy, który zapewni zarówno znaczącą poprawę płynności, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego.