Rządowe laptopy dla uczniów 4 klas już od tego roku będą rozdawane na mocy ustawy a nie tylko zapisów rządowego programu. Do ustawy „o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli”, decydującej w kontekście rozdawania laptopów, wpisano nową datę startu rządowego programu. Tym razem jest mowa o roku szkolnym 2023/24.

Pierwotnie w ustawie zapisano, że dopiero od roku szkolnego 2024/25 laptopy będą rozdawane na mocy ustawy. Gdy wskazywaliśmy ten problem rządzącym zapewniali, że nie oznacza to przesunięcia startu programu i mimo to dzieci już na jesieni tego roku dostaną przenośne komputery. Miały być rozdawane na podstawie rządowego programu.

Teraz jednak okazuje się, że także „tegoroczne laptopy” będą objęte zapisami ustawy. Ich dystrybucja będzie opisana w ustawie a nie tylko w warunkach rządowego programu. Kluczowa data została zmieniona. „Po raz pierwszy przekazanie laptopów (…) nastąpi od roku szkolnego 2023/24” – głosi treść ustawy.

W najbliższych dniach zapadnie ostateczna decyzja, która firma lub firmy dostarczą blisko 400 tysięcy laptopów dla czwartoklasistów.

Według informacji przekazanych przez szefa resortu cyfryzacji najkorzystniejsza ze złożonych ofert zakłada, że za jednego laptopa trzeba zapłacić 2952 zł. Cieszyński wyraźnie podkreślił, że nie jest przesądzone, że właśnie ta oferta zostanie wybrana przez rząd. Dodał również, że na drugim etapie przetargu, w momencie przekazywania umów wykonawczych, oferenci powinni obniżyć jeszcze cenę sprzętu.

Nie jest również przesądzone, że każdy uczeń otrzyma identycznego laptopa.