Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie zadeklarował udział w realizacji projektu pn. „Liga eSzkoła”. Projekt skierowany jest do pracowników domów kultury oraz dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

Celem tego działania jest podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników ośrodków kultury oraz dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć przygotowujących najmłodszych do warsztatów robotyki z LEGO Spike Prime.

Przystępując do realizacji projektu golczewska placówka otrzyma produkty niezbędne do stworzenia laboratorium robotyki. Będą to m.in. zestawy robotów programowalnych LEGO® SPIKE Prime, komputery typu notebook, tablety, zestaw turniejowy FIRST® LEGO® League (matę przejazdową oraz klocki do budowy modeli i przeszkód stawianych na macie).

Zajęcia praktyczne w ośmioosobowych grupach z dziećmi i młodzieżą rozpoczną się we wrześniu br. Będą to dwa rodzaje spotkań – zajęcia e-Citizen ECDL w zakresie umiejętności wykorzystania komputera i Internetu oraz zajęcia z programowania robotów LEGO®. Efektem tego projektu będzie przede wszystkim uatrakcyjnienie oferty GOKiS poprzez wprowadzenie zajęć z robotyki dla dzieci i młodzieży, wzrost kompetencji cyfrowych pracowników, a co najważniejsze laboratorium robotyki (sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne) przechodzą na własność GOKIS po zakończeniu projektu, co da możliwość kontynuowania zajęć po skończeniu realizacji. Dla dzieci i młodzieży będzie to okazja do uczęszczania na atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne łączące zabawę z edukacją, możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu ECDL e-Citizen oraz nabycie uniwersalnych kompetencji wykorzystania TIK i Internetu.

Projekt Liga eSzkoła realizowany jest w partnerstwie przez 4 organizacje pozarządowe: Partner samorządowy – Związek Gmin Wiejskich RP, Partner edukacyjny – Polskie Towarzystwo Informatyczne, Partner organizacyjny – Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra oraz Partner technologiczny – Fundacja eSzkoła.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej).