W ramach naboru wniosków Gmina Kamień Pomorski pozyskała środki na doposażenie i utworzenie szkolnych pracowni tematycznych na łączną kwotę 304 tys. złotych.

Dofinansowanie otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego – 96 tys zł, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Leonida Teligi – 148 tys zł, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wrzosowie – 30 tys zł, Szkoła Podstawowa w Jarszewie – 30 tys zł

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

– Dzięki realizacji projektu zakupione zostaną m.in. drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.), mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów) – informuje Burmistrz Kamienia Pomorskiego
Stanisław Kuryłło.