W Dzień Wszystkich Świętych odbyła się „Kwesta na Cmentarzu Komunalnym w Kamieniu Pomorskim” zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej. Kwesta została zgłoszona do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zarejestrowana i zamieszczona w portalu zbiórek publicznych pod numerem 2018/4468/OR.

Wczorajsza kwesta była czwartą tego typu zorganizowaną przez TMZK w naszym mieście. W tym roku, dzięki ofiarności i życzliwości osób odwiedzających kamieński cmentarz, zabraliśmy rekordową kwotę 5 716,86 zł oraz 10,10 euro. Po przewalutowaniu uzyskaliśmy łącznie 5 757,39 zł, które wpłacone zostały na konto organizatora zbiórki.

Za uzyskane środki planujemy wykonanie drugiego etapu prac i ukończenie nagrobka w miejscu wiecznego spoczynku mieszkańców naszego miasta, których szczątki (odkryte podczas prac archeologicznych na tzw. Kwartale Dominikańskim) ekshumowano na kamieński cmentarz.

Dziękujemy naszym wolontariuszom, którzy zbierali datki – słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamieniu Pomorskim – Państwu: Elżbiecie i Wiesławowi Chmielom, Bożenie i Henryce Kwiatkowskim, Stanisławie Marciniak, Zofii Nachumeniuk, Grażynie Paś, Danucie Sikorze, Jerzemu Sitarskiemu, Arturowi Świebodzie i Marii Żur, a także Państwu – Kindze Bęgowskiej, Bożenie Muńdziakiewicz i Stanisławowi Salankowi.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem mieszkańców naszego miasta i pozostałych osób odwiedzających w Dzień Wszystkich Świętych kamieński cmentarz za tak hojne wspomożenie naszej akcji. Bez Państwa nie byłoby czwartkowej  kwesty!

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej