W Dzień Wszystkich Świętych odbyła się dziewiąta edycja Kwesty na Cmentarzu Komunalnym w Kamieniu Pomorskim, organizowanej od 2015 r. przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej. Kwesta została zgłoszona do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zarejestrowana pod numerem 2023/4603/OR oraz zamieszczona na portalu zbiórek publicznych.

Dzięki ogromnej ofiarności i życzliwości osób odwiedzających kamieńską nekropolię udało się zebrać kwotę 6545,35 zł, 8,51 euro oraz jedną lirę turecką. Łącznie, po wymianie walut obcych na złotówki, uzyskaliśmy 6585,45 zł. Jest to najwyższa kwota uzyskana w dziewięcioletniej historii kwesty. Środki te przeznaczymy na przeprowadzenie ostatniego etapu prac remontowych kwatery saperów Wojska Polskiego (znajdującej się na kamieńskim Cmentarzu Komunalnym), którzy zginęli w czerwcu 1945 r. podczas rozminowywania Ziemi Kamieńskiej. Prace te będą obejmowały odnowienie czwartej i piątej zbiorowej mogiły, które znajdują się w najgorszym stanie.

Dziękujemy naszym wolontariuszom zbierającym datki – niezastąpionym słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamieniu Pomorskim, na których pomoc zawsze możemy liczyć – Państwu: Elżbiecie i Wiesławowi Chmielom, Tadeuszowi Gruszczyńskiemu, Henryce Kwiatkowskiej, Alicji Osakiewicz, Grażynie Paś, Jerzemu Sitarskiemu i Marii Żur a także Panu Danielowi Michalakowi.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem mieszkańców naszego miasta i pozostałych osób odwiedzających 1 listopada kamieński cmentarz za wsparcie naszej akcji.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej