W Powiecie Kamieński rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Jej celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej. W tym roku kwalifikacji wojskowej podlega około 270 mieszkańców. Z Powiatową Komisją Lekarską spotkał się starosta Józef Malec.

Kwalifikacja wojskowa na terenie naszego powiatu potrwa do 15 lutego br. Jako pierwsi przed Powiatową Komisję Lekarską zostali wezwani młodzi mieszkańcy Gminy Kamień Pomorski.  

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku podlegają mężczyźni:

  • urodzeni w 2005 roku;
  • urodzeni w latach 2000-2004 – którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które w latach 2022 – 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej bądź zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety urodzone w latach 1997–2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.

Wezwani mogą zostać też ochotnicy

Wezwane mogą być również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej (jednak wyłącznie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60. rok życia), jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa dla obszaru powiatu kamieńskiego będzie wykonywana od poniedziałku do piątku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b.

źródło:
Powiat Kamieński