Od października 2022 r. w ramach pomocy udzielonej przez miasto partnerskie Lünen (Niemcy) na terenie Kamienia Pomorskiego będą prowadzone kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli po 24 lutego 2022 r. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie mogą wpisywać się na listę w punkcie pomocy przy ul. Szczecińskiej 2 (PGK Sp. z o. o.) w Kamieniu Pomorskim w środy w godz. od 11.00 do 15.30. Liczba miejsc ograniczona.