Grzegorz Kurka nie musi przepraszać Renaty Bielaszewskiej – Mamzer za słowa jakie padły w trakcie odbywającej się konferencji pracowników naukowych, historyków oraz miłośników historii regionalnej w Trzebiatowie. Dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej zarzucił byłej prezes KTBS zniszczenie reliktów kościoła św. Idziego, a całą sprawę ocenił jako barbarzyństwo które nie powinno mieć miejsca w cywilizowanym świecie.

Wszystko rozegrało się w październiku 2015 roku. Wtedy to na zaproszenie tamtejszej instytucji kultury, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej przedstawił historię kamieńskich dominikanów, klasztoru oraz wstydliwych wydarzeń, które rozegrały się w związku z rewitalizacją kamienic i budową kwartału dominikańskiego oraz nowej siedziby muzeum.

– Zanim przystąpiono do prac wykopaliskowych dr Andrzej Ossowski przeprowadził w tym miejscu (Obecnego Kwartału przyp. red.) badania georadarowe. Po ich wykonaniu, na wynikach badań pojawiły się zabarwienia dowodzące ewidentnie, że w tym miejscu znajdują się ślady po bezcennych reliktach. Mimo to rozpoczęła się budowa nowych budynków i wszystko byłoby pięknie gdyby nie to, że część kościoła św. Idziego została zniszczona podczas realizowania całej tej inwestycji przez Panią Renatę Bielaszewską-Mamzer – referował w Trzebiatowie dyrektor MHZK – Część podziemna, która miała być atrakcją naszego muzeum jednego dnia została bezpowrotnie zniszczona. Stało się to na oczach nas wszystkich. Było to barbarzyństwo, które nie powinno mieć miejsca w cywilizowanym świecie, kiedy tego typu relikty pokazuje się gościom i turystom.

W trakcie wykładu Grzegorz Kurka ocenił też sposób przeprowadzania prac archeologicznych na terenie kwartału. Kamieńskie muzeum nie dysponuje niemalże żadnymi zabytkami wydobytymi podczas tych badań. Oprócz tego, jak przedstawiał dyrektor Kurka, pomimo nadzoru archeologicznego dopuszczono do zniszczenia koparką XV-wiecznych fundamentów kościoła. – Nie potrafię sobie wyobrazić, ile bezcennych obiektów zostało zniszczonych. Wszystko co zostało wydobyte powinno i miało wypełnić jedną z sal naszego nowego muzeum. Niestety wszystkie znalezione przedmioty, które udało nam się zgromadzić, dopiero po wejściu w 2015 roku na teren kwartału mogłyby się zmieścić w jednym pudełku – mówił.

Była prezes przegrywa w Sądzie

Renata Bielaszewska – Mamzer poczuła się dotknięta stwierdzeniami dyrektora kamieńskiego Muzeum i poprzez mecenasa Przemysława Kaczorowskiego (niegdyś przewodniczącego Rady Nadzorczej KTBS) zażądała przeprosin za słowa o barbarzyństwie i zniszczeniu reliktów kościoła św. Idziego. Oprócz tego, była prezes oczekiwała od Kurki wpłaty 30 tys. złotych na rzecz PSOUU w Kamieniu Pomorskim i zaniechania dalszego naruszania jej dóbr osobistych.

Dyrektor przepraszać jednak nie zamierzał. – Chciałbym podkreślić, że informacje podane przeze mnie na wykładzie w Trzebiatowie są prawdziwe i związane były z faktem, iż Pana klientka ponosi odpowiedzialność za zniszczenie części średniowiecznego kościoła św. Idziego – stwierdził w odpowiedzi na wezwanie do przeprosin Grzegorz Kurka reprezentowany przez mecenasa Przemysława Gardockiego z kancelarii PGK Legal Solutions Gardocki Sp. k. z siedzibą w Szczecinie

Pod koniec kwietnia 2016 roku, powództwo Renaty Bielaszewskiej – Mamzer przeciwko Grzegorzowi Kurce trafiło do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Ten po przesłuchaniu świadków, nie bacząc na takie argumenty jak dwukrotne umorzenie dochodzenia przez Prokuraturę Rejonową w Kamieniu Pomorskim, po blisko dwóch latach wydał wyrok.

W ocenie Sądu wypowiedzi dyrektora Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Trzebiatowie dotyczące m.in. zniszczenia reliktów kościoła św. Idziego oraz barbarzyństwa, które nie powinno mieć miejsca w cywilizowanym świecie były adekwatne do rzeczywistości i nie przekroczyły granic krytyki. Wyrok jest nieprawomocny.