Kupię mieszkanie w Wysokiej Kamieńskiej, dwa pokoje. 607 289 815