Kaczkę polską białą lub kaczo-gęś wraz z krwią na czerninę KUPIĘ .
Tel. 606 404 019