Kupię drzewo opałowe pocięte i porąbane
10 – 15 m3.Tel.577578209