Kupię drzewo opałowe pocięte i porąbane
10 m3.Tel.577578209