Zachwycająca krajobrazem, ładem przestrzennym i architektonicznym. Jej mieszkańcy dbają o środowisko, a także tworzą aktywną i zintegrowaną społeczność lokalną. Takich wsi na Pomorzu Zachodnim jest wiele. Te najlepsze mają szanse na nagrodę w konkursie marszałka „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2021.

Do najpiękniejszej wsi na Pomorzu Zachodnim trafi aż 40 tys. zł. Dla jej społeczności to olbrzymie wsparcie finansowe, które pozwoli na zrealizowanie marzeń i inwestycji często do tej pory odkładanych na bliżej nieznaną przyszłość. Za zajęcie drugiego miejsce będzie przysługiwać nagroda w wysokości 30 tys. zł, a ostatnie miejsce na podium to 20 tys. zł. W ramach konkursu wręczone będzie także jedno wyróżnienie, a do nagrodzonej tym tytułem wisi powędruje 10 tys. zł. Łączna pula środków w konkursie wynosi 100 tys. zł.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 9 maja 2021 roku na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Poszczególne sołectwa zgłaszają gminy, z zastrzeżeniem że jedna gmina może wskazać maksymalnie dwa sołectwa. 

Poprzednia  edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Spośród kilkudziesięciu wniosków, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego WZ, kapituła konkursowa wybrała cztery. Pierwsze miejsce zdobyło sołectwo Biały Zdrój (gmina Kalisz Pomorski) na drugiej pozycji znalazło się sołectwo  Krzywice (gmina Osina) a ostatnie miejsce na podium zajęło sołectwo Domacyno (gmina Karlino). Wyróżnienie natomiast trafiło do sołectwa Warnice (gmina Dębno). Docenione zostały w nich m.in. przemiany zachodzące w ciągu ostatnich lat oraz duży stopień zaangażowania lokalnych społeczności. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie: http://www.wrir.wzp.pl/piekna-zachodniopomorska-wies-0