Kto nie zaznał wojny, ten nie wie co to pokój – pisze do naszych Czytelników ks. Leszek Tokarzewski. Kapłan za pośrednictwem portalu kamienskie.info, po raz kolejny przekazuje wszystkim „Słowo na Niedzielę”.

Sprawiedliwość i pokój idą zazwyczaj w parze… Jest między nimi mistyczna, silna, stała i dynamiczna więź. Sprawiedliwość i pokój. Tego pragnie każdy z nas tu zgromadzonych, każdy człowiek. Lecz bez ładu, prawdy i wiary to nie może istnieć! Sprawiedliwość i pokój to nie abstrakcyjne pojęcia, nieosiągalne ideały, to nie wymysły. 

To wartości porządne, wartości wpisane w nasze ludzkie dziedzictwo. Wpisane w Serca każdego z nas! Tak samo ja, Ty i twoja rodzina, twoja wspólnota mamy obowiązek żyć w sprawiedliwości i działać na rzecz pokoju! Wielu z Was, czy to wbrew własnej woli czy też świadomie zostało wciągniętych w różnego rodzaju konflikty.

Na własnym ciele codziennie doświadczacie braku pokoju i niesprawiedliwości. To właśnie u Was pragnienie życia zbudowanego na sprawiedliwości i prawdziwym pokoju jest najbardziej widoczne! Każdy z nas tu zgromadzonych ma obowiązek postępować w taki sposób, aby to pragnienie mogło się urzeczywistnić , aby pełna sprawiedliwość istniała! Aby wszyscy mogli z niej po równo korzystać.

Budowa sprawiedliwości i pokoju wymaga udziału nas wszystkich. Wszystkich środowisk społecznych, bez wyjątku. Każdego z nas w odpowiedniej mierze i we współdziałaniu z innymi grupami. W tym niezwykłym procesie, jakim jest budowanie sprawiedliwości i pokoju istotną rolę odgrywa rodzina. Rodzina, która jest najważniejszym fundamentem wiary!

Od Was rodzice, zależy w dużej mierze moralność waszych dzieci. Rodzina jest pierwszą szkołą życia, to ona wpływa na rozwój osobisty i to jak będziemy postrzegać świat. To ona wzmacnia naszą wiarę i pokazuje nam, że świat może być sprawiedliwy.  To ona dziś w tak trudnych czasach pokazuje jakie wartości są ważne! Sprawiedliwość Pana i Jego pokój niech staną się darem dla wszystkich ludzi, bez względu na jakiekolwiek różnice między nimi.

„Wtedy pustynia stanie się sadem, a sad za las uważany będzie. Na pustyni osiądzie prawo, a sprawiedliwość zamieszka w sadzie. Dziełem sprawiedliwości będzie pokój, a owocem prawa — wieczyste bezpieczeństwo” (Iz 32, 15-17).

ks. Leszek Tokarzewski