– Sięgajmy dziś po Pismo Święte, sięgnijmy po Słowo Boga. Spotkajmy się ze słowem o Bogu i o nas, o człowieku – mówi ks. Leszek Tokarzewski, który po raz kolejny przekazuje naszym Czytelnikom słowo na Niedzielę.

Dziś w III niedzielę Wielkanocą, obchodzimy Niedzielę Biblijną, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. Ten dzisiejszy dzień ma nam przypomnieć wagę Słowa Bożego w naszym życiu. Ma nas ponownie przekonać, zachęcić abyśmy sięgnęli po Pismo Święte. Mam nas zachęcić abyśmy zajrzeli do tego swoistego listu zostawionego nam przez Boga.

W nadchodzącym tygodniu w Kościele Powszechnym będziemy się modlić szczególnie za wszystkich ludzi, którzy czytają Pismo Święte, o ich większą zażyłość że Słowem Bożym. Będziemy się także modlić o Światło Ducha Świętego dla wszystkich rozpoczynających przygodę z Pismem Świętym.

Święty Hieronim powiedział : „Nieznajomość Pisma Świętego, jest nieznajomością Jezusa!” Tu każdy z nas, powinien zadać sobie także szczerze pytanie: „Czy ja znam Jezusa, który jest w moim życiu?” Zadajmy sobie też kolejne pytanie : „Czym dla mnie jest Biblia, czy ja Ją potrzebuję ?”

Biblia dla wielu z nas w dzisiejszych czasach jest przede wszystkim źródłem wartości. Wartości, które są uniwersalnymi prawdami, jest pełna wzorów do naśladowania. Uczciwość, współczucie, miłość, przebaczenie to uniwersalne wartości, których każdy z nas potrzebuje w swoim życiu i które odnajdujemy w Piśmie Świętym!

Biblia ukazuje nam cel życia człowieka, pokazuje sens naszych ziemskich zmagań i cierpień. Pomaga nam także dokonywać właściwych wyborów, nadaje odpowiedni kierunek naszej życiowej, nieustannej drodze. Drodze, na której ciągle odnajdujemy nowe cele. To właśnie w Biblii odnajdujemy znaczenie naszego życia.

Biblia jest księgą ponadczasową, świadczy o tym ogromna rzesza jej czytelników, która ciągle rośnie. Dla wielu chrześcijan jest Ona świętą księgą. Także dla nas tu zebranych. Biblia w swym przekazie pokazuje nam jak być dobrymi ludźmi. Ukazuje nam postępowanie według zasad moralnych wobec siebie i bliźnich. I co ważne Biblia uczy nas miłości do Boga i ludzi. Można rzecz, że Pismo Święte jest drogowskazem w naszym życiu.

Dziś wielkim błędem jest brak poszanowania tej Świętej Księgi… Niestety zdarza się, że jest Ona publicznie niszczona, tylko dla wywołania większego zainteresowania w mediach, zdarza się także niedostateczne odnoszenie się do jej wersetów oraz ich bezmyślne cytowanie. Współczesny świat ma wiele pokus, ale mimo to powinniśmy utrwalać swą wiarę i bronić się przed złem tego świata poprzez właśnie sięganie po Pismo Święte.

ks. Leszek Tokarzewski