– Dziś 3 maja, dzień, który jest bliski każdemu z nas. Dziś celebrujemy rocznicę Konstytucji Trzeciego Maja i dziś 3 maja w Kościele katolickim w Polsce obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – podkreśla ks. Leszek Tokarzewski. Kapłan po raz kolejny chciałby zabrać głos w tak ważnym dniu dla Polski.

Uroczystość ta związana jest z historycznymi wydarzeniami w Polsce. Nawiązuje do obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., także do ślubów króla Jana Kazimierza i powierzenia królestwa opiece Matce Bożej, oraz do uchwalenia wspomnianej Konstytucji 3 Maja. Przypomina nam także o tym jak na Jasnej Górze Prymas Wyszyński zawierzył Polskę Matce Bożej. My, katolicy jesteśmy dumni z miłości do Maryi, miłości do Matki Boga. Do Matki Jezusa Chrystusa!

Jakże mamy miłować Jezusa? Miłować, nie miłując, nie oddając szczególnej czci Jego Rodzicielce. Miarą naszej miłości do Jezusa Chrystusa jest też tak miłość, którą oddajemy Jego Matce. Dziś gdy, żyjemy w jakże nowoczesnych czasach może się wydawać dziwne, dlaczego Kościół nie idzie z duchem czasu? Dlaczego nie zmieni tego tytułu, który nadal w przeszłości? Dzisiaj, kiedy z znikają królewskie tytuły, korony i trony?  Pytamy, bo nie chcemy być zacofani, nie chcemy mieć królów i cesarzy. Nie chcemy płacić danin na królewskie dwory, stroje i zabawy.

To dzisiejsze kościelne święto wyraża wiarę, wiarę narodu w opiekę Bożą. Maryja ukazuje nam piękne cechy, ukazuje nam opiekuńczość. Kiedy widzi człowieka w potrzebie, człowieka cierpiącego, głodnego, schorowanego i zagubionego – Ona nie pyta! Nie pyta kim jest, skąd jest, lecz stara się mu jak najlepiej pomóc!

To właśnie Ona sprawia, że potrafimy patrzeć na drugiego człowieka nie przez pryzmat kategorii ubogi i bogaty, mądry i głupi, chory i zdrowy, młody i stary. Lecz z szeroko otwartym umysłem i sercem widzimy człowieka w jego godności i potrzebie. Miłować świat z Maryją, znaczy być otwartym na inność, znaczy być gotowym nieść Ewangelię każdemu człowiekowi.

ks. Leszek Tokarzewski