Obecnie funkcjonują w nim dwa oddziały tj. internistyczny na 18 miejsc oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy mogący zajmować się 59 pacjentami. Dodatkowo odnajdziecie w nim poradnie chirurgiczną, ginekologiczną, ortopedyczną, neurologiczną, reumatyczną, urologiczną, dermatologiczną, kardiologiczną i geriatryczną. O kamieńskim szpitalu rozmawiamy z Krzysztofem Kronenbergiem, członkiem Zarządu Powiatu. 

– Cieszy fakt, że placówka jest dobrze zarządzana i nieustannie się rozwija. Obecnie, niemalże wszystkie miejsca są stale zajęte. Inaczej jest w przypadku poradni, tu za wyjątkiem poradni kardiologicznej i reumatologicznej gdzie na wizytę jest kilkumiesięczny czas oczekiwania do pozostałych poradni pacjenci przyjmowani są w miarę na bieżącomówi Kronenberg.

Oprócz tego w kamieńskim szpitalu działa też Pracownia USG i RTG, Punkt pobrań krwi – diagnostyka, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Pracownia Endoskopii i kolonoskopii, Izba przyjęć oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

Obciążenie poradni oraz pracowni jest spore. Jeżeli chodzi o Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną to największe obciążenie jest w okresie sezonu letniego i często ilościowo wychodzi że na dobę przyjmowanych jest wtedy nawet do 100 pacjentów zwłaszcza z terenu gminy Dziwnów i Międzyzdroje – dodaje.

Jak podkreśla Kronenberg, bieżąca sytuacja finansowa szpitala jest w miarę korzystna. Placówka ma płynność finansową i nie ma zadłużeń.

Nie generuje też zysków ale oceniam że są one w przyszłości możliwe. Największym problemem w zakresie finansowym jest niedoszacowana, nieadekwatna wycena świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyceny świadczeń zmieniają się z dużym opóźnieniem, są na poziomie z przed kilku lat a tymczasem koszty wszystkiego rosną. Sytuacja ta już od dłuższego czasu jest niezmienna a mimo to, mimo że wiele szpitali zwłaszcza w małych miastach zostało zamkniętych to obecna władza niewiele w tym zakresie robi, nie dostosowuje na bieżąco wycen NFZ do kosztów ponoszonych.

Sporym problemem od momentu utworzenia spółki były jednak kadry, jednak jak zaznacza to właściwe zarządzanie szpitalem przez Prezes Zarządu Szpitala Agnieszkę Borzęcką doprowadziło do stabilizacji kadrowej i uzupełnienia braków w tym zakresie. Szpital w Kamieniu Pomorskim od kilku miesięcy współpracuje w ramach porozumienia z Samodzielnym Publiczny Szpitalem Klinicznym Nr 2 w Szczecinie. Główne elementy współpracy to wymiana, udostępnianie sprzętu medycznego, gospodarka lekami oraz odbywanie staży kierunkowych przez rezydentów lekarzy, wymiana i współpraca kadrowa i logistyczna.

Podsumowując Szpital w Kamieniu Pomorski funkcjonuje prawidłowo. Niestety w zakresie oddziałów obecnie nie ma możliwości zwiększenia ich liczby i utworzenia np. oddziału chirurgicznego a takie społeczne oczekiwanie jest. Wiele szpitali w Polsce w ostatnim czasie zostało zamkniętych a w innych zlikwidowano zwłaszcza oddziały chirurgiczne z uwagi na kwestie zarówno kadrowe jak i finansowe. Funkcjonowanie oddziału chirurgicznego wiąże się z bardzo dużymi kosztami i już 2 lata temu koszt podstawowej wymaganej kadry na takim oddziale to dobowo ponad 10 tysięcy złotych. Do tego dochodzi uruchomienie i utrzymanie bloku operacyjnego a to już kilka milionów złotych. Niektórzy zapewne powiedzą że szpital nie musi przynosić dochodów bo na opiekę zdrowotną przeznaczana jest duża część podatku – nazywanego ostatnio składką zdrowotną – ale jednak musi być takie funkcjonowanie uzasadnione a pamiętam jak jeszcze funkcjonował oddział chirurgiczny w Kamieniu Pomorskim to generował olbrzymie straty w czasie gdy szpital prowadziła spółka EMC. W szpitalu wykonywano od 2 do 3 przeważnie drobnych zabiegów chirurgicznych na dobę (średniorocznie)mówi Kronenberg.

Jak wskazuje członek Zarządu Powiatu, po rezygnacji spółki EMC z prowadzenia Szpitala były duże wątpliwości czy Powiat udźwignie ciężar prowadzenia szpitala w zakresie finansowym oczywiście. Decyzją zdecydowanej większości radnych Rady Powiatu szpital został przejęty i utworzono spółkę celem kontynuacji działalności medycznej.

Przypominam sobie jednak sporo głosów sceptycznych, oczywiście nie wygłaszanych w przestrzeni publicznej oficjalnie, z których wynikało że przejęcie do prowadzenia szpitala to duży błąd. Dobrze pamiętam wypowiedź jednego z radnych Platformy Obywatelskiej, który mówił wprost – szpital należy zamknąć i zgasić w nim światło. Jednak szpital funkcjonuje a światło się świeci i niedługo po uruchomieniu instalacji fotowoltaicznych światło będzie intensywniejsze i tańszemówi radny Krzysztof Kronenberg.

Tylko w Szpital w 2022 roku pozyskał dofinansowania: z Ministerstwa Zdrowia – Skarbu Państwa 68 tys. zł na wdrożenie e-usług POZ i integracja z systemem e-zdrowia, z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 95 tys. zł na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy, z NFZ w kwocie 300 tys. zł na podniesienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, od Wojewody Zachodniopomorskiego 596 tys. zł na rozbudowę i modernizację instalacji tlenowej oraz 250 tys. zł na modernizację windy szpitalnej przeznaczonej szczególnie dla osób z niepełnosprawnością. Spółka zyskała 300 tys. zł na zakup aparatu przyłóżkowego RTG. Największe środki dla szpitala to uzyskane przez powiat i przyznane 13 mln złotych pochodziły jednak z „Polskiego Ładu”. Zostaną one przeznaczone na uruchomienie pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczną, elewację, parkingi, chodniki.