W ubiegłą środę maja w Urzędzie Miejskim w Wolinie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Wolin reprezentowaną przez Burmistrzem Wolina Eugeniusza Jasiewicza a Polskim Związkiem Krótkofalowców reprezentowanym przez Prezesa Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK Janusza Tylkowskiego w obecności Prezesa Klubu WIKING w Wolinie Wiesława Dyducha.  

Porozumienie dotyczy współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.

 Współpraca ze strony klubu w szczególności polegać będzie na:
–  tworzeniu amatorskiej sieci ratunkowej na terenie gminy Wolin,
–  współpracy z komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego, właściwą w sprawach
  bezpieczeństwa  i zarządzania kryzysowego,
–  wymianie informacji o zagrożeniach z właściwymi podmiotami oraz czynnym udziale
  w procesie ostrzegania i alarmowania ludności,
–  pomocy lokalnym służbom w organizowaniu likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz
   innych zdarzeń kryzysowych,
–  propagowaniu wśród mieszkańców zachowań niezbędnych do przetrwania w sytuacjach
   kryzysowych.

Burmistrz Wolina bardzo wysoko ocenił także program  Związku Krótkofalowców w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży  z terenu gminy Wolin. W wyniku wcześniejszych uzgodnień Burmistrz Wolina przekazał pomieszczenie w strażnicy OSP Wolin na siedzibę klubu Wiking.

UM w Wolinie