„Krótkanoc. Rewalska Noc Świętojańska” nawiązuje do staropolskich obyczajów związanych z obchodami Wigilii św. Jana., czy też słowiańskiej Nocy Kupały. Genezy naszego eventu należy również upatrywać w chęci obserwowania i spopularyzowania wiedzy o zjawisku astronomicznym pn.”małych białych nocy”, które widoczne jest w miejscowościach nadmorskich – również w Rewalu – szczególnie w dniu przesilenia letniego oraz tuż po nim.

Impreza, którą zaplanowano na tzw. „Placu Wieloryba”, stanowiącym promenadę przy głównym zejściu na plażę w Rewalu, stanowi kontynuację działań podejmowanych przez Stowarzyszenie „Aktywni Kulturalnie” w latach poprzednich (w 2019 r. odbędzie się
III edycja). Rosnące zainteresowanie imprezą, szczególnie ze strony turystów przebywających w tym okresie w Rewalu, spowodowało chęć rozwinięcia jej formuły – z kameralnego spotkania zorganizowanego w jednym z lokali przy deptaku – w dużą imprezę zaplanowaną w centralnym punkcie miejscowości. Forma imprezy pomyślana została w taki sposób, aby w przystępny sposób, poprzez rozrywkę, przybliżyć odbiorcom cząstkę historii, tradycji, obyczaju i wiedzy.

Program imprezy obejmie: występy lokalnych artystów, zespołów i zaproszonych wykonawców (muzyka chóralna, zespół pieśni ludowej oraz muzyka folkowa, m.in.. wystąpią Siostry Boczniewicz z łemkowską muzyką i chór Amber Singers w repertuarze Sobótkowym), rekonstrukcję pradawnej wioski z rzemiosłem i pokazami dawnych sztuk, stoiska z regionalnymi produktami – nie komercyjny jarmark objazdowy, tylko nasi lokalni wystawcy!, ognisko z kiełbaskami, pokaz – teatr ognia Laskar z Poznania, a po północy puszczanie wianków na morze i obserwacje astronomiczne. Zgodnie ze słowiańskimi obrządkami, związanymi z paleniem ziół w ognisku oraz późniejszymi chrześcijańskimi zwyczajami rozpalania tzw. Ogni Św. Jana, w centralnej części placu umiejscowione zostanie ognisko, które towarzyszyć będzie uczestnikom do końca imprezy.

Podstawowe cele naszej imprezy to: popularyzacja wiedzy o zapomnianych obrzędach i obyczajach, zainteresowanie lokalną specyfiką geograficzną i kulturową, budowanie poczucia wspólnoty i więzi społecznej, rozwój świadomości lokalnej i poczucia przynależności terytorialnej mieszkańców Gminy Rewal i turystów z województwa zachodniopomorskiego oraz większa dbałość o wizerunek regionu.

Te cele są nam bliskie i ważne, szczególnie w obliczu zaniku podstawowych wartości życia społecznego, jak chociażby kultywowania tradycji, poczucia przynależności do miejsca zamieszkania. Te zjawiska są widoczne bardzo wyraźnie wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, które pod względem kulturowym jest bardzo niespójne. Obecnie tereny te stanowią mieszankę kulturową, która utrudnia budowanie poczucia tożsamości lokalnej. Dodatkowo nie sprzyja tworzeniu wspólnoty komercjalizacja życia oraz odejście od wartości intelektualnych i duchowych.

Przewidujemy, że w imprezie będzie uczestniczyło 500-1000osób, mieszkańców Rewala, gminy i województwa, a także licznych turystów i wczasowiczów, którzy korzystają z okolicznej bazy hotelowej.