Oferuje koszenie traw kosą spalinowa, cena 50zl /zbiorniczek.
Możliwa opcja uprzątnięcia skoszonej trawy. Dojazd do klienta do 20km gratis!.
784080502 – jak nie odbieram proszę o SMS