Kościół w Chominie od soboty za patrona ma błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po ośmiu latach od wmurowania kamienia węgielnego, uroczystości w uroczystości nadania patrona uczestniczył arcybiskup Andrzej Dzięga. 

Budowa kościoła w Chominie rozpoczęła się 8 lat temu. Wykonywali ją głownie skazani z zakładu karnego w Buniewicach. Pomagali też mieszkańcy, którzy licznie uczestniczyli w sobotniej mszy, w trakcie której patronem został ustanowiony błogosławiony Prymas Tysiąclecia – Stefan Wyszyński.

Uroczystości w Chominie było jednym z elementów archidiecezjalnego dziękczynienia za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, która miała miejsce 12 września w Warszawie.

Konsekracja to druga sobotnia uroczystość w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, która związana była z Prymasem Tysiąclecia – w Kobylance ustanowiono wczoraj sanktuarium bł. kard.

Wyszyńskiego.