W Urzędzie Miejskim w Golczewie odbyło się spotkanie wdrażające z przedstawicielem firmy SiDLY Sp. z o. o. – Panem Rafałem Pizonem w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 r. – MODUŁ II.

Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Celem ww. programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Celem MODUŁU II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu  do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

źródło:
UM w Golczewie