Zarząd Dróg Wojewódzkich wraz z Gminą Golczewo zrealizował przebudowę chodnika w Koplinie (gm. Golczewo)

Inwestycja mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi w Koplinie była finansowana przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich przy wsparciu Gminy Golczewo.