Spółka Carrigan Investments z Warszawy złożyła najkorzystniejszą ofertę (7,9 mln złotych), w kolejnym przetargu ogłoszonym przez gminę Kamień Pomorski na przebudowę i utrzymanie ulic Kopernika, Kilińskiego i Mieszka I. Druga oferta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, która wpłynęła w postępowaniu, była o milion złotych wyższa.

Inwestycja związana z przebudową trzech ulic w centrum Kamienia Pomorskiego otrzymała dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Będzie ona realizowana w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Gmina oprócz wymiany nawierzchni ponad kilometrowego odcinka drogi, całkowicie zmodernizuje otoczenie poprzez wymianę ciągów pieszych, montaż elementów małej architektury i nasadzenie drzew. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kanalizacji deszczowej, odwodnienia oraz sieci wodociągowej. Wymieniona zostanie także dotychczasowa sieć oświetleniowa.

Według KRS, prezesem firmy Carrigan Investments założonej 22 września 2017 roku jest Christian Gaunt, były prezes spółki EmWalk Investments, która złożyła najniższą ofertę w pierwszym postępowaniu. Co ciekawe adres warszawskiej spółki podany na ofercie jest taki sam, jak adres poprzedniego startującego w postępowaniu.

Oferta Carrigan Investments z Warszawy to dobry prognostyk dla budżetu gminy. Jest ona blisko 3 miliony złotych niższa, niż oferta innej spółki, która brała udział w poprzednim postępowaniu.