Konsultacje ws. zmiany Statutów Sołectw Chynowo, Dargobądz, Darzowice, Dobropole, Domysłów, Jarzębowo, Kodrąb, Kodrąbek, Kołczewo, Koniewo, Korzęcin, Laska, Ładzin, Łuskowo, Mokrzyca Wielka, Mokrzyca Mała, Ostromice, Płocin, Piaski Wielkie, Recław, Rzeczyn, Sierosław, Skoszewo, Troszyn, Unin, Warnowo, Wisełka, Wiejkowo, Zagórze, Zastań.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm. ) oraz § 1 ust. 1 i 8 uchwały nr XX/233/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wolin

Burmistrz Wolina

ogłasza konsultacje społeczne dotyczące

projektu uchwały w sprawie zmiany Statutów Sołectw Chynowo, Dargobądz, Darzowice, Dobropole, Domysłów, Jarzębowo, Kodrąb, Kodrąbek, Kołczewo, Koniewo, Korzęcin, Laska, Ładzin, Łuskowo, Mokrzyca Wielka, Mokrzyca Mała, Ostromice, Płocin, Piaski Wielkie, Recław, Rzeczyn, Sierosław, Skoszewo, Troszyn, Unin, Warnowo, Wisełka, Wiejkowo, Zagórze, Zastań

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 01 stycznia 2023 r. i trwać będą do 31 stycznia 2023 r.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie obwieszczenia o konsultacjach wraz z projektem uchwały na stronie internetowej Gminy Wolin i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Sołectwa/Konsultacje społeczne”, Urzędzie Miejskim w Wolinie i u sołtysów oraz obwieszczeń informujących o możliwości zapoznania się z projektem uchwały w prasie.

Opinie i uwagi można zgłaszać pisemnie na formularzu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminawolin.pl, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /g6b8y70mpj/SkrytkaESP oraz poprzez doręczenie na adres: Urząd Miejski w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72 – 510 Wolin z dopiskiem konsultacje społeczne – zmiany statutu.

Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu uchwały mają charakter opiniodawczy.

Dokumenty do pobrania:

https://bip.gminawolin.pl/unzip/16494.dhtml