Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to bez wątpienia ważny czas dla wszystkich. To szczególny moment w kalendarzu, który jednoczy przy grobach najbliższych, często oddalone kilometrami od siebie na co dzień rodziny.

Mamy świadomość, że niemal każdy z nas, szczególnie w tym okresie pragnie, aby groby i najbliższe otoczenie były odpowiednio uporządkowane. Dlatego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wykonuje szereg prac, aby zapewnić mieszkańcom gminy Wolin maksymalny komfort w przygotowaniach. Każdego roku poprawiamy etapowo infrastrukturę gminnych cmentarzy. Warto wspomnieć, że w poprzednim roku wykonaliśmy ogrodzenie Cmentarza Komunalnego w Ładzinie, a w bieżącym roku utworzyliśmy 3 punkty do czerpania wody na Cmentarzu Komunalnym w Mierzęcinie. Potrzeb w zakresie poprawy warunków jest jeszcze wiele, dlatego już teraz zaplanowaliśmy kolejne prace. Planujemy w budżecie na rok 2022 zabezpieczenie środków na modernizację Cmentarza Komunalnego w Wolinie. Będziemy oczywiście poszukiwać również na ten cel, możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych – pozabudżetowych. Modernizacji wymaga  sieć wodociągowa wraz z punktami czerpalnymi wody, niezbędne jest wykonanie nowych nawierzchni alejek z kostki brukowej, wykonanie miejsc na kosze, czy montaż energooszczędnego oświetlenia alejek. Na potrzeby inwestycji w Wolinie rozpoczęliśmy już usuwanie kolizyjnych drzew, a od poprzedniego roku dla poprawy bezpieczeństwa, wykonujemy cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew – wskazuje Burmistrz Wolina.