Woliński Park Narodowy oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Międzyzdroje zapraszają do udziału w Leśnym Konkursie Plastycznym.

Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci z przedszkoli, ze szkół podstawowych oraz dzieci i młodzieży z ośrodków szkolno – wychowawczych, a temat prac konkursowych to: ”EKO GRZYB 3D” LUB „EKO DRZEWO 3D”.

Gotowe prace plastyczne należy dostarczyć do Działu Edukacji w Dyrekcji WPN, Grodno 1, 72-500 Międzyzdroje lub Muzeum Przyrodniczego WPN, ul. Niepodległości 3c, 72-500 Międzyzdroje w terminie do 1 grudnia 2023 r. do godz. 12:00.