Masz pomysł na działanie kulturalno- edukacyjne, ale nie masz środków na jego realizację ?  Masz szansę, by teraz wykazać się swoją kreatywnością!

Powiatowa i Miejska i Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim ogłasza Konkurs na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach projektu BLISKO  „Biblioteka – wspólna przestrzeń kultury”.

Zgłoś swój projekt inicjatywy kulturalno-edukacyjnej i zdobądź środki na jej realizację!

Konkurs jest częścią projektu „Biblioteka –  wspólna przestrzeń kultury” w ramach BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Celem tego programu jest wzmocnienie bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego lokalną społeczność poprzez działania w obszarze szeroko rozumianej kultury.

W ramach tego projektu , część budżetu w wysokości 19 000 zł przeznaczone jest na realizację min. 3 inicjatyw kulturalno-edukacyjnych zaproponowanych przez mieszkańców Kamienia Pomorskiego.  Inicjatywy mogą być realizowane w postaci np. konkursów, wystaw, koncertów, gier, warsztatów, wykładów, imprez plenerowych. 

W Konkursie na inicjatywę oddolną może brać udział  każdy mieszkaniec Kamienia Pomorskiego który ukończył 13 lat, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe. Jest to wielka szansa by zgłosić i z naszą pomocą zrealizować własne pomysły!

Regulaminu Konkursu dostępny jest w siedzibie Biblioteki , oraz na stronie www.bibliotekakamien.pl w zakładce BLISKO-KONKURS. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu na inicjatywy oddolne należy złożyć do 15.03.2024 r. Informacje: www.bibliotekakamien.pl ,  tel. 91 38 20 541, e-mail: pimbpkamien@wp.pl