Modernizacja drogi w Zagórzu zakończona! Wykonana metodą trzykrotnego powierzchniowego utrwalania nawierzchnia po latach trudów pozwoli na swobodne przemieszczanie się mieszkańców, bez niszczenia zawieszenia oraz wzbijania tumanów kurzu lub brnięcia w błocie.

Gmina Wolin i Powiat budują wiele dróg z Funduszu Gruntów Rolnych. Nie wszystkie samorządy korzystają z tej możliwości, stąd wiele oszczędności przetargowych, które może trafić do Państwa – podkreślał wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Wykonawcą była firma Emulex ze Stargardu. Całe zadanie kosztowało 311 tys. złotych, z czego 250 tys. złotych to dotacja Powiatu Kamieńskiego.

Kiedy 3 lata temu zaproponowałem poprawienie stanu drogi w ramach funduszów Zarządu Dróg Powiatowych oraz Gminy Wolin wykazaliście duża cierpliwość. Od Pan Sołtysa wiem, że ten sposób przeprowadzenia poprawy stanu drogi, gdzie gmina dała tłuczeń, do 15 roboty wykonywali pracownicy, a popołudniami mieszkańcy dał tylko częściowy efekt. Dziś wykonaliśmy nakładkę metodą trzykrotnego powierzchniowego utrwalania. Podpatrzyliśmy tą metodę w Goleniowie, bo to sposób który daje wyraźną poprawę nawierzchni, a pociąga za sobą takich kosztów jak droga asfaltowa – zaznaczył wicestarosta Marek Matys.