Tylko do końca kwietnia listy polecone będą nadawane za pomocą znaczków pocztowych. Od 1 maja w ich miejsce pojawi się nowa nalepka. Jak po zmianie będzie można nadać list polecony?

Ważna zmiana na poczcie. 1 maja z listów poleconych znikają znaczki, będą obowiązywały wyłącznie do końca kwietnia 2021 roku. Zastąpi je nowa, specjalna nalepka, określająca kwotę do zapłaty. Jak informuje Poczta Polska: „od 1 maja br. na listach poleconych w obrocie krajowym i zagranicznym, w miejscu dotychczas zarezerwowanym dla znaczka pocztowego, umieszczona zostanie nowa nalepka 'R’, na której wpisana będzie kwota należnej opłaty za przesyłkę listową”.

Zatem wysyłka listów poleconych z opłatą w postaci tradycyjnych znaczków pocztowych będzie możliwa tylko do końca kwietnia. Jak wyjaśnia Poczta Polska, to rozwiązanie przygotowano „w celu uproszczenia zasad nadawania korespondencji poleconej, ustandaryzowania formy opłaty za wszystkie przesyłki rejestrowane, a także przyspieszenia procesu obsługi klientów w placówkach pocztowych”.

W komunikacie czytamy, że tradycyjne znaczki pocztowe pozostaną w obiegu jako forma opłaty wyłącznie za wysyłkę listów nierejestrowanych, czyli tzw. zwykłych listów. A listy polecone to aż 1/3 całej korespondencji listowej, obsługiwanej przez pocztowców.