Od 1 lutego zaczną obowiązywać przepisy, które uszczelnią zakaz handlu w niedzielę. Wiele sklepów bowiem korzystało z luki prawnej, która umożliwiała handel w przypadku miana placówki pocztowej. Od przyszłego miesiąca nie będzie to już możliwe.

Od 1 lutego 2022 roku mają obowiązywać nowe, zaostrzone przepisy dotyczące handlu w niedziele niehandlowe. Dotychczas wiele sklepów korzystało z luki prawnej mówiącej o tym, że w niedziele niehandlowe mogą być otwarte placówki, w których prowadzona jest działalność pocztowa.

Ustawodawca zmienił więc przepisy i zaznaczył, że usługi pocztowe mają mieć charakter przeważający. Przychody z usług pocztowych będą musiały wynosić co najmniej 40%. Za złamanie przepisu może grozić kara w wysokości od 1000 do nawet 100 tys. złotych.