Burmistrz Dziwnowa informuje, że od dnia 1 lipca 2024 roku zakończy się wsparcie w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za dobę, dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Wnioski o rekompensatę poniesionych do 30 czerwca 2024 roku kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców, można składać w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2024 roku. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

UM w Dziwnowie