Rok szkolny 2017/2018 zakończyła dziwnowska Szkoła Podstawowa im. 5 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. Związany z tym uroczysty apel, podsumowujący prawie 10 miesięcy nauki, odbył się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury.

W blisko 1,5 godzinnej uroczystości obok rodziców i nauczycieli, udział wzięli także przedstawiciele władz samorządowych oraz pracownicy związanych z edukacją instytucji. Jako pierwsza, tuż po rytmach POLONEZA, którego zatańczyli gimnazjalni absolwenci, głos zabrała dyrektor szkoły, Pani Monika Hołdyńska. Podsumowując rok nauki, gratulowała uczniom osiągniętych wyników, zaś gronu nauczycielskiemu i pracownikom szkoły dziękowała za wspólnie podjęty wychowawczy wysiłek.

W bardzo podobnym tonie wypowiadał się również Burmistrz Dziwnowa – Grzegorz Jóźwiak: Mam nadzieję, że czekają Was udane i bezpieczne wakacje – mówił do zgromadzonych w hali dzieci, dodając: Dziękuję nauczycielom za ich ciężką i bardzo odpowiedzialną pracą, dziękuję rodzicom za zaangażowanie w prace na rzecz szkoły, dziękuję pracownikom szkolnej administracji za codziennie podejmowane wysiłki na rzecz szkoły i jej jak najlepszego funkcjonowania.

Następnie przyszedł czas na wyróżnienia i nagrody. Nie brakowało braw dla uczniów z tzw. „złotej dziesiątki” czy najlepszych spośród klas gimnazjalnych. Nie zapomniano też o uczniach wyróżniających się w innych obszarach szkolnego życia – sportowym, społecznym, muzycznym.

W emocjonalnym wystąpieniu, kończących szkołę gimnazjalistów, pożegnał w imieniu grona nauczycielskiego Pan Jerzy Janawa, życząc im nie tylko sukcesów w dalszej nauce, ale też dorastania w oparciu o jak najlepsze wychowawcze wzorce. Krótko potem miało miejsce rozdanie świadectw.

Zwieńczeniem całej uroczystości był akcent muzyczny, przygotowany przez Panią Renatę Klimecką i będący pod jej opieką zespół „Szkwał”. Tuż po tym występie, dyrektor szkoły, Pani Monika Hołdyńska ogłosiła tak wyczekiwana wakacje.

Swój rok szkolny zakończyli także dziwnowscy przedszkolacy. Wieńczące przedszkolne miesiące spotkanie, miało miejsce w dniu wczorajszym. Całość miała nie mniej uroczystą oprawę. Nie zabrakło występu artystycznego, który był uzupełnieniem podziękowań i wyróżnień dla pracowników, przedszkolnych wychowawców oraz grona rodziców.