Kilka miesięcy temu Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do delegalizacji klatek dla zwierząt hodowlanych w całej Unii Europejskiej do 2027 r., przyjmując rezolucję w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „End the Cage Age – Koniec Epoki Klatkowej”. Dziś KE podjęła decyzję – to koniec chowu klatkowego w Unii Europejskiej – informuje organizacja Compassion Polska.

Komisja zobowiązała się do wycofania klatek w hodowli zwierząt w całej UE. KE planuje wprowadzić zakaz stosowania klatek dla kur, matek świń, cieląt, królików, kaczek, gęsi i innych zwierząt hodowlanych, przewidując datę ich wycofania na rok 2027. Ponad 300 milionów zwierząt hodowlanych w UE nadal spędza całe swoje życie lub jego część w klatkach, kojcach lub zagrodach. Powoduje to ogromne cierpienie. Zwierzęta nie mogą wyrażać w nich swoich podstawowych, naturalnych zachowań, w klatkach nie mogą się często nawet obrócić czy rozpostrzeć skrzydeł.

Komisja ogłosiła, że do końca 2023 r. zamierza „przedstawić wniosek ustawodawczy mający na celu wycofanie i ostateczny zakaz stosowania klatek w odniesieniu do wszystkich gatunków i kategorii zwierząt, o których mowa w Inicjatywie”. Komisja zajmie się również kwestią produktów importowanych z państw spoza UE, zobowiązując się do rozważenia „wprowadzenia zasad lub norm dotyczących produktów importowanych, które byłyby równoważne z zasadami obowiązującymi w UE”.

Komisja oceni szczegóły dotyczące sposobu wprowadzenia zakazu do końca przyszłego roku, a jej celem będzie dokonanie rewizji odpowiednich przepisów do końca 2023 r.