W Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie podsumowanie projektu  realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku” .W projekcie wzięli udział Słuchacze z UTW – Golczewa, Barlinka, Nowogardu, Nowego Warpna, Trzebiatowa i Szczecina. W ramach podpisanej umowy  30 – Seniorów z Golczewa uczestniczyło w 100 godzinnym projekcie (od kwietnia do października  br.), korzystając z zajęć, wykładów, spotkań z zakresu nowych technologii, ekonomii, psychologii, historii, zdrowia, urody, kulinariów, komunikacji społecznej, a także z wielu ciekawych wyjść do instytucji kultury,  wycieczek historyczno- patriotycznych.

Podczas uroczystości uczestnicy otrzymali pamiątkowe zdjęcie i zaświadczenie o udziale, uroczystość przebiegała w podniosłej atmosferze, były podziękowania, gratulacje.  Serdeczne podziękowania kierujemy do  Władz uczelni Wyższej  Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie: Rektora – dr Waldemara Urbanika, Dziekana – dr Cezarego  Hendryka, koordynatora  ds. kontaktów z UTW  – dr Wiktora Moś, kierownika biura dziekana –  mgr Barbary Pick , wszystkim wykładowcom  a szczególnie Pani dr Ewie Chmielewskiej i dr Dorocie Ciechanowskiej  – Składamy  wyrazy uznania i szacunku za podejmowane inicjatywy na rzecz edukacji i integracji społeczności osób starszych.

To dla nas szczególne wyróżnienie, że możemy podziękować i z serca Gratulujemy, licząc na współpracę w kolejnych latach z Golczewskim Uniwersytetem.

Słuchacze i Zarząd UTW w Golczewie