W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia spowodowaną zatruciem rzeki Odry mającej wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Kamieńskiego informuję, że Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego koordynuje działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu kamieńskiego.

Wszelkie działania realizowane na terenie powiatu odpowiadają realnemu zagrożeniu. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kamieniu Pomorskim pełni 24 godzinny dyżur pod numerem 668 847 097.

W sytuacjach realnego zagrożenia dla mieszkańców powiatu kamieńskiego popartych badaniami właściwych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kamieniu Pomorskim powiadomi mieszkańców właściwym komunikatem za pośrednictwem Portalu kamienskie.info

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Kamieniu Pomorskim
Andrzej Zieliński