Komu umorzono podatki lub udzielono pomocy publicznej? Po Golczewie, kolejnym samorządem który prezentujemy w tym zakresie jest Gmina Wolin. Podanie wykazu osób i firm, którym podatki umorzono, odroczono czy tez rozłożono na raty, jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych. Dotyczy to kwot przewyższających 500 zł.

Drugą z gmin, którą prezentujemy jest Gmina Wolin. Z zaprezentowanego sprawozdania budżetowego wynika, że Burmistrz Ewa Grzybowska umorzyła podatki dwóm mieszkańcom. Dwukrotnie odroczyła termin płatności, w jednym wypadku zgodziła się na rozłożenie należności na raty.